top of page

Inscripció

 

Per inscriure-us a la XXV Trobada de violoncels, heu de seguir els següents passos:

1. Empleneu la inscripció on-line i l'autorització tutelar que trobareu als enllaços de sota:

2. Realitzeu l’ingrés al següent número de compte:

 

ES86 – 2100 – 8101 – 94 – 2300191432

3. Envieu el resguard de l'ingrés bancari i l'autorització tutelar emplenada al següent e-mail:

 

vuitdepiques@gmail.com

bottom of page